• Vrste vježbanja

  • Grupno vježbanje

    Grupe su do maximalno 22 vježbača. Svaki trening sadržava vježbe mobilizacije, stabilizacije i istezanja. Fokus je usmjeren na koordinaciju daha i pokreta ili položaja tijela. Trening završavamo vježbama disanja i koncentracije što nam otvara vrata prema meditaciji.

  • Individualno vježbanje

  •  

    Taj oblik rada odvija se u pravilu u multifunkcionalnoj sportskoj dvorani. Bilo da je riječ o rehabilitaciji, prevenciji ili podizanju trenutnog stanja na viši nivo, rad jedan na jedan omogućava bolju dijagnostiku stanja i brže rezultate. Individualni rad je intenzivniji i zahtjevniji, kako za vježbača, tako i za instruktora.